Polska innowacja
Pomimo tego, że Polska nie jest producentem samochodów elektrycznych Polskie firmy mają kompetencje do tworzenia innowacyjnych technologii związanych z elektromobilnością. Związane z tym są układy napędowe, układy sterowania, rozwiązania z dziedziny magazynowania energii i inne. Elektromobilność zarówno w Polsce jak i na świecie jest dość nową branżą, która rozwija się od niedawna w niezwykle dynamiczny sposób. Polskie firmy mają w związku z tym szansę stać się liczącymi graczami na rynku, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie.
W tej sytuacji konsumenci będą mieli możliwość korzystania także z krajowych rozwiązań. Politechniki i Instytuty mają zaplecze zarówno w postaci wykwalifikowanych zasobów ludzkich jak i miejsca do tworzenia koncepcji technologii do zastosowań w elektromobilności, a innowacyjne firmy mają umiejętności w wykorzystywaniu tych technologii i wdrażaniu ich do biznesu. Dzięki odpowiednim działaniom, zintegrowanym z innymi projektami Ministerstwa Energii, jak chociażby Klastry Energii możliwe jest stworzenie unikalnej na skalę światową techniki gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych połączonej z elektromobilnością. Technologie, które powstałyby przy okazji takich działań umożliwiłyby nie tylko ochronę środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, ale także pozwoliłyby na korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
a nie od klasycznych wytwórców spalających paliwa w celu uzyskania energii.


 
 
EKOKONWERSJA czyli drugie życie pojazdów spalinowych
Obecne problemy związane z używaniem pojazdów spalinowych są szeroko znane i poruszane na forach.
Są to:
- Emisja zanieczyszczeń
- Hałas
- Wysokie koszty eksploatacji
- Braki w dostawach prądu
- Nadwyżka produkcji energii z OZE
- Brak rozwiązań z zakresu elektrycznych pojazdów terenowych i specjalnych
- Spełnienie wymogu ustawy o elektromobilności
- Przestarzałe floty Proces rozwoju polskich rozwiązań w zakresie samodzielnej produkcji pojazdów (samochodów) elektrycznych powinien uwzględnić etap ukierunkowania na ekokonwersję – konwersję istniejących pojazdów na samochody w 100% elektryczne.
Wynika to z faktu, że polskie przedsiębiorstwa aktualnie nie dysponują know-how pozwalającym na budowę w krótkim czasie całkowicie od podstaw konkurencyjnego rynkowo samochodu o napędzie całkowicie elektrycznym. W związku z tym nastawienie na wsparcie wyłącznie nowych pojazdów ukierunkowuje środki na transfer do zagranicznych producentów. Polskie firmy dysponują natomiast zdolnościami do konwersji – z wykorzystaniem istniejących oraz samodzielnie opracowanych w toku B+R rozwiązań – do dokonywania skutecznej konwersji istniejących pojazdów na elektryczne. Jest to mniej skomplikowane zwłaszcza w przypadku starszych pojazdów. Dodatkowo za tym rozwiązaniem przemawia fakt, że starsze pojazdy nie spełniają nowoczesnych norm związanych z emisją spalin. Pojazdy specjalistyczne także mogą podlegać takim zmianom. Dzięki temu przestarzały pojazd może stać się nowoczesny i przyjazny środowisku. Oszczędności pojawiają się nie tylko dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zainstalowanych już podzespołów, ale także dzięki kosztom paliwa. Skraca to okres realizacji i pozwala się skupić na kluczowych komponentach: napędzie, sterowaniu, zasobnikach energii, współpracy z siecią elektroenergetyczną. Realizacja procesów ekokonwersji może być realizowana przez polskie przedsiębiorstwa, z rosnącym wykorzystaniem wytwarzanych na polskim rynku komponentów: elementy konstrukcyjne, zasobniki energii, układy sterowania itd. Uzyskane w tym procesie know-how może stanowić podstawę do projektowania i produkcji nowych samochodów elektrycznych – będzie to drugi etap rozwoju sektora produkcji samochodów elektrycznych w Polsce.
Korzyści takiej eko – konwersji są następujące:
1. Ekonomiczne:
- dla organów państwowych i samorządowych
- spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności
- obniżenie kosztów eksploatacji 6-cio krotnie
- obniżenie kosztów wymiany pojazdu na elektryczny
- darmowe parkowanie w centrum miast
- mobilny magazyn energii
- bilansowanie instalacji OZE
2. Ekologiczne:
- obniżenie emisji gazów cieplarnianych (w aspekcie eksploatacji oraz produkcji nowych pojazdów).
Jest to inaczej zmniejszenie emisji CO2, CO, HC , NOx i PM
- redukcja poziomu hałasu,
- redukcja odpadów (oleje, filtry).
3. Wizerunkowe:
- wykorzystanie MEGATRENDÓW światowej gospodarki
- obniżenie negatywnych skutków wizerunkowych wykorzystywania pojazdów powodujących zanieczyszczenie powietrza
- wzmocnienie pozytywnej komunikacji instytucjami oraz administracją państwową.