Elektromobilność jest nieuniknionym elementem naszego rozwoju. Na naszych oczach dokonuje się przemiana,
w której zostawiamy pojazdy spalinowe, a rozpoczynamy przemieszczanie się pojazdami zasilanymi na prąd. Konieczne jest to zarówno w ramach transportu indywidualnego, jak i transportu zbiorowego. Dochodzi do tego transport specjalistyczny taki jak ciężarowy i pojazdami specjalnymi. Technologie pojawiające się na rynku coraz lepiej spełniają nasze oczekiwania, dzięki czemu idea elektrycznych pojazdów się prężnie upowszechnia. Samochód elektryczny nie jest jedynie pojazdem służącym do przemieszczania się. Wchodzi on w złożony system energetyczny, dzięki któremu może się poruszać, ale także w którym powinien stać się ważnym elementem bilansującym. Pierwsze samochody elektryczne na naszych pojawiły się wraz z ideą ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy spalinowe. W tym samym czasie nastąpił zauważalny rozwój energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Pomimo rozbudowy obu systemów, połączenie ich w spójny system nie jest proste. Z jednej strony możemy zasilać pojazdy elektryczne energią pochodzącą z OZE, ale potrzebny jest też rozwój systemu działającego wręcz odwrotnie – Vehicle – to – grid, i połączenie mobilnych magazynów energii – samochodów elektrycznych w spójny system bilansujący energię z OZE i zabezpieczający budynki przed awaryjnymi brakami w dostawie prądu. Budynki z instalacjami OZE według naszych badań nie zużywają ok 60-80% wyprodukowanego prądu. Część może oddać go do sieci i ‘odzyskać’ w późniejszym okresie w ilości 70-80 % oddanej nadwyżki, ale co jeśli ich użytkownicy nie mają takich potrzeb? Co jeśli właściciel instalacji ze względów formalno – prawnych nie może skorzystać nawet z takiego systemu? Technologie wdrożone w pojeździe Sokół 4x4 pozwalają na stworzenie spójnego systemu bilansującego. Pojazd nie tylko może zużywać prąd, który pobiera ze źródła OZE poprzez ładowarkę. Może on pobrać nadmiar tej energii i ‘ przenieść’ ją do budynku nie posiadającego instalacji OZE, dzięki czemu przyczyni się do zbilansowania istniejącej instalacji oraz ograniczenia zużycia energii z tradycyjnych źródeł. W przypadku braku energii elektrycznej z sieci może zapewnić funkcjonowanie takiego budynku nawet do kilku dni.