Nadwozie może być dowolnie modyfikowane, a technologie wdrażane indywidualnie do nowo konstruowanych pojazdów elektrycznych jak i ekokonwersji już istniejących. Jedną z najistotniejszych cech Sokoła 4x4 jest to, że dzięki zastosowanym technologiom jest mobilnym magazynem energii, tzw. vehicle-to-grid. System umożliwia dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem o napędzie elektrycznym , a siecią elektroenergetyczną. System ten generuje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z sieci elektroenergetycznej, a dodatkowo pozwala na optymalizację systemu elektroenergetycznego i pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii.
 
 
Napęd dostosowany na potrzeby projektu to silnik napędzający Sokoła 4x4 będący jedną z najbardziej innowacyjnych jednostek elektrycznych na świecie. Został odpowiednio zaadaptowany oraz umiejscowiony tak, aby był odporny na uderzenia oraz żeby umożliwić niezawodną pracę w najcięższych warunkach. Dzięki takiemu napędowi Sokół4x4 może pracować w warunkach: - dużej wilgotności, - wysokiego zapylenia - zasolenia i oddziaływania szkodliwych substancji chemicznych.